Ungdom


I Riska kirke har vi et spennende og variert ungdomsarbeid. Vi ønsker å gi ungdommene en god basis å bygge livet sitt på. Derfor heter ungdomsarbeidet vårt Basic.

BASIC

Basic vil skape møtepunkter mellom Gud og mennesker der tro kan skapes og styrkes. Troen trenger næring for å vokse. Vi tror at tro vokser gjennom 5 vekstfaktorer:

  • Næring: Bibel, bønn, lovsang og lovprisning. 
  • Hvile: Hengekøyetro i praksis. Hvile er en sjult skatt!
  • Felleskap: Tro er ment å leves ut sammen med andre.
  • Tilgivelse: Vi trenger alle å starte på nytt av og til.
  • Tjeneste: Vi har alle egenskaper som vi kan tjene Gud og andre med.


Trosopplæring (13-18 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer til årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!