Samtale - Sjelesorg


Ønsker/trenger du en samtalepartner for å sorterer tanker i forbindelse med livets små og store utfordringer

Hva er sjelesorg?

Sjelesorg er enkelt sagt samtale med et annet menneske som lytter til det du har på hjertet.

Ordet, som kommer av det tyske seelsorge, kan best oversettes med «omsorg for sjelen». Sjelesorg kan beskrives som omsorg for alt som ligger mennesket på hjertet, ikke bare det som dreier seg om menneskes sjel

Omsorgen gjelder hele mennesket – ånd, kropp og sjel.

Utgangspunktet for samtalen er den enkeltes opplevelse av sin aktuelle livssituasjon, uavhengig av personens tro og livssyn. Temaområdene er alt livet kan dreie seg om: menneskets forhold til seg selv, til medmennesker, skaperverket og Gud.

Ta gjerne kontakt med prestene eller diakonen.

Tjenesten er gratis

Tilbake
Del