Dåpsvegg


I Riska kirke har vi etablert en "dåpsvegg"

"Den allmektige Gud har i dåpen tatt deg inn i sitt troende fellesskap", lyder dåpsliturgien. Vi ønsker å løfte frem våre nyeste medlemmer ved å henge opp bilder av alle døpte. Dåpen fører oss inn i menigheten og i den verdensvide kirke. I dåpen knyttes vi sammen med kristne søsken over hele jorden. Fellesskapet i menigheten tar imot dåpsbarna og familiene rundt dem. Med dåpsveggen blir vi minnet på å ta barna med i våre bønner.

Tilbake
Del