Presentasjon av Jobs bok


Se PPT fra forrige Bibeltime. 

Tilbake
Del