Bibeltimer i Riska våren 2024


Mandag 15. januar: Jeremia ved professor emeritus Hans Austnaberg

Mandag 12. februar: Lukasevangeliet ved Gunther Theiss

Mandag 18. mars: Daniels bok ved Anne Lise Matre

Mandag 15. april: 1. Korinterbrev ved Ludvig Bjerkreim

Tilbake
Del