Knøttene Åpen Barnehage


Velkommen som bruker i Knøttene åpne barnehage - en barnehage som gir et pedagogisk og sosialt tilbud til til både voksne og barn. Vi holder til i Riska kirke og har åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl 08.30 - 13.30/14.00.

Knøttene åpne barnehage skal være et sted der mange ulike mennesker møtes.

Barnehagens hovedmål er at dette skal bli en god møteplass der vi kan skape trivsel og vekst både for barn og voksne.

Dette ønsker vi å nå ved å møte den enkelte med respekt og en positiv innstilling.

Vi ønsker at alle skal kjenne seg inkludert i fellesskapet.

Vi ønsker å være et sted der:

 • store og små kan trives
 • der alle føler seg verdifulle
 • der du kan finne nye venner, og sosiale nettverk skapes
 • hvor humor og glede er tilstede
 • hvor fellesskap, omsorg og respekt for hverandre styrkes
 • Hvor barn gjennom lek og aktivitet kan få positive utviklingsmuligheter og mestringsfølelse
 • hvor det er rom for tro og tvil

Barnehagen:

 • er et tilbud til barn mellom 0-6 år i følge med voksen.
 • gir et tilbud om lek, samling og aktivitet som er tilpasset barnets alder.
 • krever ingen påmelding eller søknad - du velger selv når du vil komme.
 • er en plass der de voksne kan få mulighet til å dele erfaringer med andre småbarnsforeldre
 • eies og drives av Riska menighet
 •  bygger sin virksomhet på de kristne grunnverdier. Vi ønsker å hjelpe og støtte foreldrenes danning av barna i samsvar med den kristne tro.