Prekener på podkast

Her finner du podkastprekener fra Riska kirke

Les mer

 

Torsdag 18

Velkommen til vårt nye tilbud for seniorer Torsdag 18

Les mer

 

Strategiplan for Riska menighet 2022 - 26

Riska menighetsråd har vedtatt strategiplan for 2022 - 26 . Planen er konkretisert og utdypet her .

Les mer