Utsatt påmeldingsfrist!

Siste helga i august reiser Riska menighet på menighetsweekend, sammen med Riska bedehusforsamling. Har du ikke fått meldt deg på enda? Nå ...

Les mer

 

Nyhetsbrev fra Bjørnar Skjørestad

Bjørnar jobber i MAF ( Mission Aviation Fellowship) i Uganda og sender oss nyhetsbrev slik at vi kan få del i arbeidet hans i MAF.

Les mer

 

Høstprogram barn og familier

Les mer

 

Strategiplan for Riska menighet 2022 - 26

Riska menighetsråd har vedtatt strategiplan for 2022 - 26 . Planen er konkretisert og utdypet her .

Les mer